Đã Đóng

RBM BASED PROJECT

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹800 cho công việc này

sensomnath419

I'm good at communication and my skills are really good at it . Previously I used to work in a telecom company . I would like to work with you.

₹800 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0