Đã Đóng

5G training

2 freelancer chào giá trung bình₹1150 cho công việc này

ramjkiat

I am working in 5G tech. I can help u. Thank you! ......... ... ............... ........

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JosiOcroch

Hi, I am finishing my doctoral studies on 5G communication applied to embedded systems. Sure, I can help you in your certification exam.

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0