Đã Đóng

Cần viết tool telegram reg acc + add men + gửi tin nhắn

Muốn tool tự động chỉ việc đưa group điền số muốn chạy là xong có thể điều khiển qua điện thoại

LH :0985502543

Kĩ năng: Telegram API

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32248623