Đã Đóng

need companies,bpos,kpos for recruitment of students

2 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

ravijhawar

can provide you list of such firm in India mainly in mumbai, delhi/ncr region as mot of my friends work in recruitment firms. so an easy task for me.

$350 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
magicweb

We can recruit your Students... Lets discuss...

$750 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0