Đã Trao

Telemarketing Personal Injury Claim

Telemarketing Personal Injury Claim

For Every 5 Approved Leads you will be paid GBP 1250

For Every Single Lead you will be Paid GBP 200

Kỹ năng: Tiếp thị, Tiếp thị từ xa

Xem thêm: injury claim, claim, personal telemarketing, single paid mlm signups, personal injury claim, personal injury lead, injury claim leads, leads personal injury, injury leads, personal injury telemarketing, telemarketing paid leads, telemarketing personal, personal injury leads, paid telemarketing, telemarketing lead software, telemarketing lead generation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #4555016

1 freelancer đang chào giá trung bình £200 cho công việc này

wasimbaig92

Hired by the Employer

£200 GBP trong 30 ngày
(13 Đánh Giá)
5.1