Đã Đóng

Tiếp thị từ xa

Cần thuê bạn nữ bán hàng qua điện thoại, ngày làm 1 tiếng, bán mỹ phẩm, co lương cơ bản 1triệu, va thưởng theo doanh số

Kĩ năng: Tiếp thị từ xa

Xem nhiều hơn: Write some Software for c-r-a-i-g-s-l-i-s-t coded, viewtopic php f 69&t 19742&p 253323 p253323, p.c.l. construction, https www freelancer com campaign 0anh80192774323 l http www freelancer com campaign 0abo1000000 3fl 3d users signup php&gclid c, https www blogger com profile find g t l&loc0 br&loc1 s c3 a3o cristinaal, https m facebook com l php u https s3 eu west 1 amazonaws com guzelsin 404 html vvzffy7gfzxk23suruxnvcmabfs1zpllbld, https filefirst net show php cl true&l 93243&u 8232&id 6150 free app, http www facebook com l php u http 3a 2f 2fpanamaon com 2f 3fi 3d1 253d 253fthjtnxoc1lddcncuuzvve8l1r&h 1aqfbw6o, http lm facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook orca 26referrer 3dutmsource 253dapps facebook com 2526u, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebookkatana&h aaqfrrmxd, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katjana&h aaqg9df3s, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana&h faqh4er3fr, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253dzjtpnbkq 2526utmsource 253d, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253dwoiiz0jy 2526utmsource 253d, 0 facebook com l php u market 3a 2f 2fdetails 3fid &h taqhg2rt4, c l

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13195644