Đóng

Sales Outsourcing **Strictly on Comission**

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $34 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Uecoms is a leading technology company which provides solutions framework to its customers based on ITIL/ITSM, CMM, and Six Sigma. We have expert competence in the designing and developing solutions based on these compliances. Uecoms has understanding that need to work toward the business strategy. We leverage our technical and business experience to help companies dive into the bold new frontiers.

We are looking for sales people working strictly on comission basis in the United States. We will provide the numbers and the decision maker's contact information. English with excellent communication skills is a MUST. Prior sales experience in technology will be helpful but not required.

Please contact us if you are interested in starting right away

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online