Đã Đóng

Strong and Stalwart

Need a business developer, who can handle and convert leads we get online for a yoga brand. Its a part job. ITS A INCENTIVE BASED JOB.

Kĩ năng: Tiếp thị từ xa, Truyền thông, Social Sales

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #33716315

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

visban1

- I have some experience regarding telemarketing and would like hear more about the job you have posted./

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0