Đã Đóng

Telemarket for me to HNWI/wealthy investors

1 freelancer đang chào giá trung bình RM513 cho công việc này

InternationalBPO

We can help you with telemarket for HNWI/Wealthy investor. 24/7 BPO is professional telemarketing company established since 2004. We have a team of superstar telemarketers expert in selling / lead generation / upsel Thêm

RM513 MYR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.2