Đã Đóng

Terraform kafka

Need a terraform file for kakfa cluster with producer and consumer in msk as well as in eks

Kĩ năng: Terraform, AWS Lambda

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34793899

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹400 cho công việc này

NajmusSiraj

Hello, greetings, I am an expert in Teraform, I have completed many complex projects using Terraform. I can easily deploy Kafka on AWS or any other cloud

₹400 INR / giờ
(2 Nhận xét)
1.1