Đã Đóng

Terraform migration webapp

I want to migrate a webapp in an other service plan

Kĩ năng: Terraform

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Maisons-Alfort, France

ID dự án: #33728977

1 freelancer đang chào giá trung bình €19 cho công việc này

vishnu44d

Hi, I am a professional DevOps engineer. I have working knowledge and experience of Linux, Docker, Kubernetes, Terraform, AWS, GCP, Helm, CI CD tools, monitoring tools and other DevOps tools. I have 2+ experience with Thêm

€19 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0