Chuyên viên kiểm thử cho dự án phát triển WebApp

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tôi đang cần tìm một chuyên viên kiểm thử (Manual) cho dự án phát triển WebApp.

Dự án đang diễn ra và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 7. Dự án áp dụng phương pháp quản lý mô hình Scrum.

Dự án được xây dựng sử dụng ReactJS (FrontEnd), NodeJS (Backend) và AWS (Infra).

Trách nhiệm của chuyên viên kiểm thử:

- Xây dựng kế hoạch kiểm thử theo chức năng và yêu cầu nghiệp vụ trong từng sprint.

- Tham gia họp cập nhật tình hình với team mỗi ngày

- Tiến hành kiểm thử đảm bảo ứng dụng được phát triển đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ

- Hỗ trợ người dùng trong quá trình diễn ra quá trình Người dùng kiểm thử (UAT)

Ngoài kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm, ứng viên cần có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc.

Kiểm tra/QA Thử nghiệm trang web AWS Lambda

ID dự án: #33504225

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

dimplebittu

Hi, I have 9+ years automation and devops corporate experience and a certified SAFe for Teams certified. I'll be happy to collaborate and work. Let us discuss more.

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
buihang94tb

I have 5 years of experience in testing website projects, wrodpress, shopify projects I also tested projects on CRM, human resource management projects

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0