QC Freelancer Recruitment

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Our company – Access Vietnam is looking for a quality control

inspector to do QC in various industries, mainly in the South of

Vietnam. Let’s join us if you are passionate about quality control

and enthusiastic about helping our product to the next level in term

of safety, security and accuracy.

Your main duty:

- Carry out DPI and FRI for seagrass baskets and other items

- Report in English

Our requirements:

- Able to communicate and report in English

- Able to work with different projects

Starting date:

- As soon as possible

Application:

- Please send your resume to Ms. Sibylle and Ms. Ngoc at:

Sibylle@[login to view URL] or minhngoc15920@[login to view URL]

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyển dụng QC Freelancer

- Công ty Access Việt Nam đang cần tuyển nhân viên kiểm soát chất lượng để làm QC tại các nhà máy tại miền Nam với yêu cầu công việc như sau

Công việc chính:

- Thực hiện QC DPI và FRI cho sản phẩm seagrass basket và các mặt hàng khác

- Lập báo cáo QC bằng tiếng Anh

Yêu cầu:

- Có khả năng giao tiếp và lập báo cáo bằng tiếng Anh

- Linh hoạt làm việc với các dự án khác nhau

Thời gian làm việc:

- Sớm nhất có thể

Liên hệ:

- Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho Ms. Sibylle và [login to view URL]ọc tại:

Sibylle@[login to view URL] hoặc minhngoc15920@[login to view URL]

Quản lý sản phẩm Qualitative Research Kiểm tra/QA

ID dự án: #17401444

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$173 cho công việc này

phillipvo

I am living in Ho Chi Minh, Vietnam and willing handle this project. Relevant Skills and Experience Have been sourcing handicraft item for the other customer. Proposed Milestones $277 USD - discuss over chat for more Thêm

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lilbclin

Yes, I can do this in <3 days

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
EmanHamzawy

I'm interested in this field, and have an experience by self-learning and from my bachelor degree in Computer Science, So i can complete this job perfect.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0