Đang Thực Hiện

Memory management and CAT Tools support

This is a project for CAT Tools expert.

It involves CAT tools support, troubleshooting, translation memory management, terminology management etc.

You need to have an in-depth knowledge of the following tools:

Trados

MemoQ

Idiom

TWS

Olifant

Xbench

Xenserver

Wordfast

This is a 1 month project.

Kỹ năng: Kiểm tra/QA

Xem thêm: cat management memory, etc management, 13 management, trados translation, trados, tools, memory, memory c, cat, xenserver troubleshooting, project management tools, troubleshooting xenserver, memory management project, memory management , management knowledge, knowledge trados, cat trados, idiom, translation project management, project management troubleshooting, memory project, translation trados, production support tools developers, wordfast, tools openvpn management

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia

Mã Dự Án: #1009326

Đã trao cho:

PICOW

I have knowledge for most of the required tools.

€1000 EUR trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình €1000 cho công việc này

ayatm

ready to start

€1000 EUR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0