Đang Thực Hiện

project for larsbacks

This is a private project.

Details: As discussed

Kỹ năng: Kiểm tra/QA

Xem thêm: qa project, project testing, budwiz, project channels details, project macro import details

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1078671

Đã trao cho:

larsbachs

As discussed

$50 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

lrporquia

I am willing to take this project. With full confidentiality.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0