Test dự án của tôi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án sử dụng C# và chỉ cần test Unit

Kiểm tra/QA Lập trình C#

ID dự án: #37525714

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

Bishamdev

I have 8 years of experience in testing and I will provide 99% bug free system with accuracy. I need once chance to proof my self.

$13 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0