Đang Thực Hiện

Website QA testing

We have built an new website and we need it QA tested please. Test in Chrome, Safari. Firefox, Exporer and report bugs.

Kỹ năng: Kiểm tra/QA

Xem thêm: website qa, test qa, qa website, qa test, it testing, need website testing, website chrome, website testing report, report testing, test testing, website compatible firefox safari, test website bugs, website safari, performance testing aspnet website, qtp testing flash website, websites firefox safari compatible, firefox safari flash xml, photostack black firefox safari

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Osborne Park Perth, Australia

Mã Dự Án: #1606917

Đã trao cho:

data2007

Experienced.....!!! Hi, Please check your inbox, Thanks, data2007,

$8 AUD / giờ
(1 Đánh Giá)
2.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

capetillar2009

Satisfaction guaranteed

$6 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0