Đang Thực Hiện

MV Music Ost Thai

Được trao cho:

₫500000 VND trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình₫450000 cho công việc này

Moonlightok18

Dear Sir/Madam, I am Petch. I graduated from Assumption University in Thailand. I am quite influenced in both Thai and English. Moreover,as I am new for freelance,I am flexible in time and l would like to know more ab Thêm

₫400000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0