Đang Thực Hiện

Thai translation

Được trao cho:

Wikawee

Hi, I'm Wikawee a native Thai speaker. I have a lot of experience translating documents in different topics. My 10 years experience ensures the best quality of a translation delivered to you. An efficiency of ti Thêm

$5 USD / giờ
(6 Đánh Giá)
3.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(4 Nhận xét)
1.8
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
3.1
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0