Đã hoàn thành

Translate App in Thai (TH) - 2307 words (0,04€/word)

Được trao cho:

aoweenarcher

A proposal has not yet been provided

€99 EUR trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
3.7

5 freelancer đang chào giá trung bình €82 cho công việc này

TransPerfect16

Award winning Thai translation services of high quality by native translators at excellent prices by TransPerfect16. Best Regards Transperfect16 Relevant Skills and Experience translation Proposed Milestones €60 EUR Thêm

€60 EUR trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.2
€80 EUR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.4
€93 EUR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
€80 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0