Đã Trao

WP theme modification

Hi,

i have buoght this WP THEME: [url removed, login to view]

(already online in my host)

I need to modify it in this way:

1. header: see attachment

2. sidebar and post preview (homepage): exactly like [url removed, login to view]

3. footer: exactly like [url removed, login to view]

4. single post page: exactly like [url removed, login to view] (photo slide in post included)

I also need two other "single post template page":

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

Waiting

Best Regards

Giacomo Donati

Kĩ năng: CSS, HTML, PSD to HTML, WordPress

Xem nhiều hơn: wp online, wp theme, photo modification, modify theme, giacomo, host theme, theme photo, simple modification theme wordpress, wp homepage theme, theme wp ecommerce, online photo modification, modify wp theme, modify wp, homepage modification, drupal theme modification theme editor, customizable theme wp ecommerce, clone theme wp earthlytouch, agent theme wp, photo modification online, homepage template f, theme modification, best header homepage, wordpress loan modification theme, modification photo online, photo theme

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Porto San Giorgio, Italy

ID dự án: #1662851

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

goldensolution

Hired by the Employer

$50 USD trong 4 ngày
(411 Nhận xét)
8.1