Đang Thực Hiện

Theory of computation assignment assistance

Need some questions answered for theory of computation assignment. Involves turing machines, automata and complexity.

Kỹ năng: Thuật toán, Toán học

Xem thêm: computation complexity, complexity computation, turing, theory, automata, questions theory computation, turing machine theory, computation theory questions, computation, theory complexity, questions computation theory, theory computation, turing machines boolean expression

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Not Applicable, Australia

Mã Dự Án: #4549849

Đã trao cho:

Calleus

Hired by the Employer

$200 AUD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1