After Effects Templates

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

I want to create an After Effects Templates that looks exactly like an example I saw on YouTube. The main opening template and a short closing [url removed, login to view] will create two templates exactly as seen in the opening and closing of the video. I am providing the link below. I need to be able to take the templates into After Effects and edit them with new logos and texts as needed. I will provide you a copy of logos to create the templates, you provide your own stills (something that looks similar), I also want the effects, transitions, animations to look the same as in the sample video below. Watch the opening and closing for the video and give me a quote to create something like it and your turnaround time.

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online