Đã đóng

After Effects Templates

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I want to create an After Effects Templates that looks exactly like an example I saw on YouTube. The main opening template and a short closing [url removed, login to view] will create two templates exactly as seen in the opening and closing of the video. I am providing the link below. I need to be able to take the templates into After Effects and edit them with new logos and texts as needed. I will provide you a copy of logos to create the templates, you provide your own stills (something that looks similar), I also want the effects, transitions, animations to look the same as in the sample video below. Watch the opening and closing for the video and give me a quote to create something like it and your turnaround time.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online