Đã hoàn thành

Animation of MB3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CelticKing với giá ₹354 INR / hour trong 50 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹325 INR / hour
Đã hoàn thành trong
50 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Animation of MB3

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online