Đã đóng

Animation video with existing figures

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $490 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

We are trying to get an idea on wether or not its possible to get our figures animated into a short presentation video of our company. (We have the layered files of our figures in photoshop).

Feel free to ask questions/give ideas/or point us in a direction of someone that can help us out.

We were considering getting a 30 seconds animation video, and would also like an estimate on the price.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online