Building Animation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM99 - RM825 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

You'll be required to model and animate based on a pre-existing animation of 01:30 duration. No shading/texturing required as it will be handled by another 3D artist. No rendering required as well. Once done, you'll need to send us your .C4D scene files.

Animation video link will be provided to interested candidates.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online