Đã đóng

Building Animation

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1667 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

You'll be required to model and animate based on a pre-existing animation of 01:30 duration. No shading/texturing required as it will be handled by another 3D artist. No rendering required as well. Once done, you'll need to send us your .C4D scene files.

Animation video link will be provided to interested candidates.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online