Create an Animation

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 69

Mô Tả Dự Án

We are looking to make an animation/video to put up on our website describing how a product/service is delivered.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online