Đã hoàn thành

Create an Animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jpgsniper với giá £88 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Hi

I want an animated version of my logo Style Windows. To evolve from a clear white backrgound - similar to the way the logo is produced on this youtube video (at the end of the film [url removed, login to view]) - however not the same - must have your own take on this.

Underneath the logo our motto * Value * Quality * Service to fade in word by word

Images of logo and motto graphics attached. The * is a light blue triangle as taken from the logo.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online