Đã đóng

Create an Animation

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

A short, business demo animation with a man typing on a computer, talking to a camera/webcam and a couple other minor movements for which I would then do a voiceover for to describe what my business does.

I will provide a script for which you could base the animation off of. Aprox 3.5 minutes long

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online