Đã đóng

Create an Animation

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $229 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a video animation for the fitness youtube channel im about to start. i have a fitness company called pentagon fitness. i will be posting different workout and educational videos as well as vlog using my 100 days of consistency challenge.

I need something that commands attention.

thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online