Đã đóng

Create an Animation

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £101 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hi all,

We have a logo monogram which we need to be animated to change into a very similar shape. We know how we want it to look and need someone to implement it to make it look professional. Please include sophisticated, professional and clean logo animations and your asking price. I estimate the task would take no longer than 15 minutes as it is quite a simple animation, but you are able to give a formal quote after further discussion/briefing.

Something similar to what we are looking for are these examples:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Many thanks,

Sonny

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online