Đã đóng

Create an Animation - 21/04/2017 14:35 EDT

Dự án này đã được trao cho sabihmehmood110 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I would like my painting turned into an animation. Take close up details to create outer space atmosphere like fly throughs, mixed with outer space elements (photos/ video) ending with painting hanging on a wall in a home.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online