Create an Animation / Video about ISO tank cleaning process

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

1. Prime Mover (Lorry head) will bring the ISO tank to the washing Bay.

2. Refer the link for the washing process

3. It should spray water for cleaning

4. It should collect the water from bottom and recycle water after filtering the dirty water

5. Arm should be L shape with adjustable length and it should rotate in circular motion along the inner side of the ISO tank. ( Image similar to the one used in Car Wash)

6. Operator should be in a enclosed cabin

7. It should wipe away water after cleaning.

8. Spray dry air to make it dry.

Similar reference animation.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Car Wash reference

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online