Đã đóng

Create animations for a fully rigged game character

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $253 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

You will have to create some animations for a fully rigged soldier model which will be used in a game. The model currently exists as a blender project with a few mockup animations saved as actions (for you to see the format). It is important that each animation is saved as a separate action but together in one file with the model. (no separate files for the animations)

Also the animations need to be separate for the arms and for the legs. The animations will be individually combined later in the game. Therefore it is important that e.g. the weapon animations for the arms don't include keyframes for the legs.

These are the needed animations:

for arms+head:

-holding rifle

-holding pistol

-aiming rifle (exactly forward)

-aiming pistol (exactly forward)

for legs+chest:

-walking forward, backward, left, right

-running forward

-crouched standing, walking forward, backward, left, right

fully body animation:

-dying (falling to ground)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online