Đã đóng

Create a garden in photoreal 3d

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1985 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

We are looking to create an image of a garden, but done in winter, summer, autumn and spring. It will need to be super realsitic. Output would be A3 Landscape 300dpi.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online