Đã đóng

Create a model for Unity Game 3D in Blender

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $213 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I am a programmer and currently developing a game in Unity. I need a human model for my character in the game. It will be a sci-fi based game. If it can be done in Blender it would be a big plus because I have some knowledge of that program. Simple walk, run, jump, and crouch animations would be nice as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online