Create a simple intro logo reveal animation

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €50 - €100 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

We need a 4/5 seconds simple intro logo animation.

The animation should be the logo (circle + written) and a subtitle (site url) on a full width image background.

Here some examples of what we need

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Here the logo to be animated

[url removed, login to view]

Details will be provided after awarded the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online