Đã hoàn thành

Create a simple intro logo reveal animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi loopcut với giá €50 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€50 - €100 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

We need a 4/5 seconds simple intro logo animation.

The animation should be the logo (circle + written) and a subtitle (site url) on a full width image background.

Here some examples of what we need

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Here the logo to be animated

[url removed, login to view]

Details will be provided after awarded the project.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online