Đã đóng

Criar uma Animação

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1063 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Somos uma empresa de formação que criamos cursos fora da caixa.

Demo de um curso separado em 4 partes, tento o total de 1,30 minutos.

Animação 2D Infographics com soundtrack e SFX.

FullHD, 25 F-rate.

Voz-off fornecida por nós.

We are a educational company that creates courses out of the box.

Demo of a Course separated in 4 parts with a total of 1,30 minutes.

2D Infographics animation with soundtrack and SFX’s.

FullHD, 25 F-rate.

Voiceover provided by us.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online