Đã đóng

Design a bumper for Moto Z smartphone

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

The project involves creating a 3d model of a bumper for the Motorola Z phone.

This is required for renderings, so it does not have to be dimensionally accurate.

I have provided a few file types in attachments with the Moto Z. You can work on any software you like, I just need a final file type which can be imported into keyshot.

The list can be found here: [url removed, login to view]

The bumper needs to be slim, with cutouts for the buttons and port. It needs to have a slightly raised lip for screen protection ([url removed, login to view]) and feature a logo on the side, slughtly indented.

Your design should take into consideration that it needs to be compatible with "Moto Mods", so the bumper cannot protrude into the back of the phone. More information on moto mods:

[url removed, login to view]

Your design needs to be minimal and good looking. All ideas, as long as they are within the above requirements are welcome.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online