Đã đóng

Develop Explainer Video

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €14 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €20 EUR / hour
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Looking for a freelancer who can create a great explainer video of max 1 minute for a new sportsplatform we are about to launch.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online