Đã đóng

Eye Model using Cinema 4D/Final Cut Pro

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We need an eye model to be developed. Some examples are:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

We can buy some of them to start the project. We will provide the anatomical details needed.

Once we have the model, the model will need to animated to capture video.

All the files and all IP will need to be turned over to us.

Please provide a timeline and cost estimates.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online