Đã đóng

Hire a 3D Animator

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM2159 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

It's a 3D model of a watch. A short video of the rotating watch will do.

I would expect it to be completed in within 3 weeks.

About myself. I run a small company and my work involves CSR projects with some SMEs

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online