Đã đóng

Hire a 3D Animator

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1123 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

3D Modelling and Animation Video for Small Industrial Project

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online