Đã đóng

Hire a 3D Animator

Dự án này đã được trao cho dimasiy với giá $1800 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We need an existing 3D animation brushed up, make some changes in the product and re-rendered the animation. We also need some product pictures done from this animation.

We prefer european based freelancers due to time differences. The project is done in Cinema 4D. Please provide vimeo or youtube link to your showrel. Applications with no link to showreel will not be considered.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online