Hire a 3D Animator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

We need an existing 3D animation brushed up, make some changes in the product and re-rendered the animation. We also need some product pictures done from this animation.

We prefer european based freelancers due to time differences. The project is done in Cinema 4D. Please provide vimeo or youtube link to your showrel. Applications with no link to showreel will not be considered.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online