Đã đóng

Kilamba Project - open to bidding

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $199 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Need a 3D Design Presentation of the project, just few touches on my Plans, such as Parking garage with car tents, car tags, security gates, basketball court nets, children play zone, the Main Points of this Presentation is to Creat a Design of the Street of Kilamba, with 30meters of Distance one Camera.

each and Every Building one Camera,

and Create a 3D Design of Partial Part of one of Kilamba Street.

Just for the Presentation.

this File only Opens with DWG software, Part of Autocad.

files attached, real-time images I will send if we agree on this Project

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online