Đã đóng

3D LowPoly Buildings

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1181 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Our company is searching a 3D modelator for our latest project.

The 3D person will work directly with our concept artist.

The project have 20 Unique 3D Lowpoly buildings, each building will have 10 upgrates(see example picture).

Please apply only with portfolio

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online