Đã đóng

[url removed, login to view] Blender

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $182 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Deseo una Tutoria en Blender Cycles, para video mapping o proyeccion del video.

Se tendrán objetos, 3 Personajes y animación de los mismos según propiedades físicas.

Tiempo Máximo del Vídeo para Proyección 5 minutos

Se estima un Valor Fijo de USD $ 200 en 20 horas de trabajo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online