Đã đóng

3D Modelling and renders

Dự án này đã được trao cho inderar88 với giá $2000 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Create a 360 3D model and make this red fabric shape as a model with light and texture. You needs to follow the shape and open up sort of like boquet (shape) at the end. But still raw and angry looking. Urgently needed!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online