Đã hoàn thành

Quick and easy 3D job

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsindia với giá €52 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hi, I would need somebody to 3D model a trade fair booth 3m x 10m. Just walls, carpet, light and few mock-up people to stand there. I will provide the pictures to the walls. Needs to be done straight away.

Delivery. Rendered JPGs from three different ankles.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online