Revit drafting

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $750 - $1500 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

We have a project done in Revit that needs technical items placing in the model. This may turn into a regular workload but this initial piece is 2 maybe 3 days work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online